CKP Rzeszów (www.ckp.rzeszow.pl)
CKP Rzeszów (www.ckp.rzeszow.pl)
Ośrodek egzaminacyjny PDF Drukuj
Środa, 11 Czerwiec 2008 22:32

Zewnętrzny egzamin państwowy jest przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. W latach 2004 - 2014 przeegzaminowaliśmy ponad 2500 absolwentów, w zawodach:

- elektryk

- monter elektronik

- elektromechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- malarz

- tapeciarz

- murarz

- posadzkarz

- operator obrabiarek skrawających

- ślusarz

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik mechatronik

 

 

Od 2014 r. prowadzimy równolegle ze "starym egzaminem", "nowy egzamin" - potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W sesji sierpień-wrzesień-październik zorganizowaliśmy egzamin z kwalifikacji M.19 dla absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego "Użytkowanie obrabiarek skrawających".

 

W sesji styczeń-luty 2015 przeprowadzimy dla naszych uczniów egzaminy z następujących kwalifikacji:
- B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
- B.08 Wykonywanie robót związanych z montażem i i remontem instalacji sanitarnych
- E03. Montaz urzadzeń i systemów mechatronicznych
- E.07 Montaz i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
- M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych


W sesji maj-czerwiec 2015, oprócz wyżej wymienionych jeszcze:
- B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
- E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
- E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
- M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
- M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających


Jak widać sporo tego!


Miejsca przeprowadzania egzaminów:

Warsztaty Mechaniczno-Elektryczno-Budowlane, Rzeszów ul. Hetmańska 45b

Warsztaty Samochodowe „Sawas” Rzeszów ul. Warszawska 26a
 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 kształcimy
w warsztatach naszej placówki 1595 uczniów z sześciu rzeszowskich zespołów szkół.
Prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach kwalifikacji: M.19. "Obsługa obrabiarek skrawających" oraz M.18. "Diagnozowanie i naprawa podzespołow i zespołów pojazdów samochodowych"  
Zatrudniamy
 47 nauczycieli., którzy prowadzą zajęcia
9 zawodach na poziomie Technikum oraz 4 na poziomie ZSZ. Posiadamy upoważnienia  OKE do przeprowadania egzaminów (część praktyczna)  potwierdzajacych kwalifikacje w kształconych  zawodach. 


CKP Rzeszów
ul. Hetmańska 45b
35-078 Rzeszów
tel: 017 854 35 45
fax: 017 850 43 13

mapka dojazdowa | więcej >>