CKP Rzeszów (www.ckp.rzeszow.pl)
CKP Rzeszów (www.ckp.rzeszow.pl)
Ośrodek egzaminacyjny PDF Drukuj
Środa, 11 Czerwiec 2008 22:32

Zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego. Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający oraz praktycznego przeprowadzonego w ośrodkach egzaminacyjnych.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym od roku 2004. Posiada akredytację do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu w następujących zawodach:

- elektryk

- monter elektronik

- elektromechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- malarz

- tapeciarz

- murarz

- posadzkarz

- operator obrabiarek skrawających

- ślusarz

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik mechatronik

Etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

W zawodach kształconych w zasadniczych szkołach zawodowych przeprowadzany jest na stanowiskach egzaminacyjnych.

Sesja 2010

W sesji letniej 2010 OKE w Krakowie skierowała do Ośrodka Egzaminacyjnego 300 absolwentów szkół, w zawodach:

- technik mechatronik

- monter elektronik

- elektryk

- elektromechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- murarz

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- operator obrabiarek skrawających

- ślusarz

Miejsca przeprowadzania egzaminów:

Warsztaty Mechaniczno-Elektryczne Rzeszów ul. Hetmańska 45b
Zawody:  monter elektronik, operator obrabiarek skrawających

Warsztaty Samochodowe „Sawas” Rzeszów ul. Warszawska 26a
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych

Warsztaty Budowlane Rzeszów ul. Towarnickiego 4
Zawody: murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych

 

W roku szkolnym 2014/2015 kształcimy
w warsztatach naszej placówki 1595 uczniów z sześciu rzeszowskich zespołów szkół.
Prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach kwalifikacji: M.19. "Obsługa obrabiarek skrawających" oraz M.18. "Diagnozowanie i naprawa podzespołow i zespołów pojazdów samochodowych"  
Zatrudniamy
 47 nauczycieli., którzy prowadzą zajęcia
9 zawodach na poziomie Technikum oraz 4 na poziomie ZSZ. Posiadamy upoważnienia  OKE do przeprowadania egzaminów (część praktyczna)  potwierdzajacych kwalifikacje w kształconych  zawodach. 


CKP Rzeszów
ul. Hetmańska 45b
35-078 Rzeszów
tel: 017 854 35 45
fax: 017 850 43 13

mapka dojazdowa | więcej >>