Dokumenty

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny  2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego

Organizacja ewaluacji wewnętrznej

Plan kontroli

Plan obserwacji zajęć

Regulamin oceniania nauczycieli

Regulamin_oceniania_nauczycieli_ckp2018

kryteria_oceny_1a

kryteria_oceny_1b

kryteria_oceny_2a

kryteria_oceny_2b

kryteria_oceny_3a

kryteria_oceny_3b

kryteria_oceny_4a

Statut Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie Statut (320 pobrań)

WSO Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie [WSO_sierp2015]

Regulamin Organizacyjny Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie Regulamin organizacyjny (204 pobrania)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin (316 pobrań)

Regulamin Pracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie Regulamin pracy (265 pobrań)