Kadra

Kadra dydaktyczna i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie

Piotr Pukała – dyrektor CKZ, nauczyciel z zakresu elektroniki

Roman Paśko – wicedyrektor CKZ, nauczyciel z zakresu spawalnictwa

Krzysztof Pelc – kierownik Warsztatów Samochodowych „Sawas”, nauczyciel z zakresu obróbki mechanicznej

Jan Napora – zastępca kierownika Warsztatów Samochodowych „Sawas”, nauczyciel z zakresu obróbki mechanicznej

Tomasz Buszta – zastępca kierownika Warsztatów Samochodowych „Sawas”, nauczyciel z zakresu obsługi technicznej pojazdów samochodowych

Nauczyciele:

Roman Barański – obróbka ręczna metali i tworzyw sztucznych

Zbigniew Bereś – pracownia mechatroniki, montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej,

Piotr Błoniarz – pracownia instalacji urządzeń elektronicznych, technika wykonywania modułów elektronicznych,

Andrzej Budziński – roboty murarskie i ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe

Sylwia Bytnar – obróbka ręczna części maszyn

Ireneusz Depa – naprawa podwozi, weryfikacja i naprawa nadwozi, diagnostyka pojazdów samochodowych

Mateusz Drabczyk – diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Wojciech Duda – obsługa techniczna samochodu, naprawa silników

Franciszek Franczykowski – wykonywanie wybranych operacji obróbki skrawaniem, wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem

Adam Fudali – naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Dariusz Fudali – obsługa aparatury diagnostycznej, prace monterskie podczas obsługi pojazdów samochodowych

Andrzej Gąsior – montaż urządzeń elektrycznych, technika lutowania przewodów, pracownia mechatroniki

Krzysztof Gral – obróbka mechaniczna, obróbka ręczna

Ryszard Guzek – diagnostyka i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Mirosław Hadera – obróbka mechaniczna, obróbka ręczna

Marek Hołota – obsługa akumulatorów, instalacja dodatkowego wyposażenia, obsługa samochodowej aparatury diagnostycznej

Damian Iwiński – obróbka ręczna, pomiary warsztatowe

Grzegorz Janczycki – montaż elementów i układów elektronicznych, obwody prądu przemiennego

Mateusz Kaczmarzyk – obsługa układów jezdnych pojazdów samochodowych, obsługa nadwozi pojazdów samochodowych

Tomasz Kasprzyk – montaż i obsługa systemów energetyki odnawialnej, stosowanie technik instalacyjnych

Jacek Kłeczek – diagnostyka i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Eugeniusz Kozak – naprawa silników i obsługa techniczna silników

Jacek Krawczyk – badania kontrolne, naprawa silników, obsługa techniczna samochodów

Bartosz Kruczek – obsługa układu elektrycznego w pojazdach samochodowych

Paweł Krutys – obróbka ręczna i transport wewnętrzny, obróbka maszynowa

Jan Kukla – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Waldemar Kuźniar – obsługa akumulatorów, prądnic i rozruszników

Bogdan Kwiatkowski – pracownia instalacji urządzeń elektronicznych

Grzegorz Łakomy – projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Władysław Majdosz – wykonywanie wybranych operacji obróbki skrawaniem, wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem

Ryszard Markowicz – wykonywanie wybranych operacji obróbki skrawaniem, wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem

Dorota Michnia – montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej

Wojciech Miś – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Piotr Piękoś – miernictwo samochodowe, obsługa i regulacja samochodowych urządzeń elektrycznych

Janusz Pochwat – naprawa silników, demontaż i weryfikacja, połączenia nierozłączne

Patryk Pochwat – naprawa silników, demontaż i weryfikacja, połączenia nierozłączne

Bogusław Rajzer – obróbka maszynowa części maszyn

Sylwia Reguła – programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Mirosław Ruszel – obsługa układów jezdnych pojazdów samochodowych, obsługa nadwozi pojazdów samochodowych

Zbigniew Rybak – diagnostyka układów elektronicznych, obsługa techniczna samochodów, obsługa aparatury diagnostycznej i układów zapłonowych

Andrzej Rządeczka – roboty murarskie i ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe

Jerzy Rzeszutek – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Jan Sala – roboty wykończeniowe

Tomasz Skawina – montaż, naprawa i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Stanisław Szela – projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Piotr Śpiewla – technika lutowania przewodów, urządzenia automatyki przemysłowej

Ireneusz Trojanowski – naprawa samochodów, obsługa techniczna

Bogusław Twaróg – metrologia elektryczna i elektroniczna, obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Grzegorz Wiśniewski – naprawa podwozi, naprawa silników, prace monterskie podczas obsługi pojazdów samochodowych

Mariusz Wisz – obróbka ręczna, montaż mechaniczny

Władysław Wywrocki – projektowanie przy użyciu programu AUTO-CAD

Łukasz Zieliński – programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Wojciech Żeglicki – obsługa układów jezdnych pojazdów samochodowych

Pracownicy administracji i obsługi:

Małgorzata Kamińska – główny księgowy

Maria Drzał – specjalista ds. księgowości

Anna Smolińska – księgowy

Alicja Wajda – specjalista ds. osobowych

Tadeusz Baran – magazynier

Andrzej Gorlowski – kierowca

Wojciech Inglot – majster

Roman Jeż – konserwator

Janusz Mrzygłód – konserwator

Adam Oczoś – magazynier

Bogdan Orybkiewicz – specjalista ds. metalowo-samochodowych

Urszula Pałac– sprzątaczka

Alicja Sopel – sprzątaczka

Grzegorz Sznaj – instruktor nauki jazdy

Bogusław Zagólski – informatyk