Plany zajęć/harmonogramy

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Mechaniczno-Elektryczno-Budowlanych
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Hetmańskiej 45b

Harmonogram B.09

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Mechaniczno-Elektryczno-Budowlanych
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Hetmańskiej 45b

Harmonogram B.18

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Mechaniczno-Elektryczno-Budowlanych
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Hetmańskiej 45b

Harmonogram E.06

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Mechaniczno-Elektryczno-Budowlanych
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Hetmańskiej 45b

Harmonogram E.07

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Mechaniczno-Elektryczno-Budowlanych
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Hetmańskiej 45b

Harmonogram E.08

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Mechaniczno-Elektryczno-Budowlanych
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Hetmańskiej 45b

Harmonogram E.18

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Samochodowych SAWAS
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Warszawskiej 26a

Harmonogram E.19

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Samochodowych SAWAS
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Warszawskiej 26a

Harmonogram M.12

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Samochodowych SAWAS
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Warszawskiej 26a

Harmonogram M.18

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w sesji
czerwiec/lipiec 2018 w kwalifikacji

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Egzamin zostanie przeprowadzony w Warsztatach Mechaniczno-Elektryczno-Budowlanych
Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczących się przy ul. Hetmańskiej 45b

Harmonogram M.19