Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie bez względu na wykształcenie. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Lista kandydatów przyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy MG.19

MG.19 – semestr 1_lista obecności

Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego MG.19 – semestr 1

M.19 semestr 1 – harmonogram

Rozkład materiału programowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego MG.19 – semestr 1

M.19 semestr 1 – rozkład

Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego M.19 – semestr 3

M.19 semestr 3 – harmonogram

Rozkład materiału programowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego M.19 – semestr 3

M.19 semestr 3-rozkład