Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego sem. III

Egzamin pisemny – kwalifikacja M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się w dniu 10.01.2019r. w sali 16