REKRUTACJA – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY –kwalifikacja MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.

WYMAGANE DOKUMENTY: WNIOSEK  O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAŁĄCZNIKU

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW   Od  28 maja 2018 r. do 16 czerwca  2018 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie  przy ul. Hetmańskiej 45b , pok. nr 9.

POBIERZ: >>> wniosek_kurs_kw_2018.doc (353 pobrania)