Konkurs na najlepszego operatora obrabiarek skrawajacych.

W dniu 10 maj 2017r przeprowadzono konkurs pn „najlepszy operator obrabiarek skrawających” Udział wzięli uczniowie klas III ctM, III etM, III cbT wyróżniający się wysokimi umiejętnościami praktycznymi i dużą wiedzą teoretyczną z przedmiotów zawodowych. Konkurs składał się z części praktycznej i teoretycznej. Najlepsze wyniki osiągnęli:

  • Kamil Spiech 3ctT-pierwsze miejsce
  • Łukasz Gumieniak 3etM-drugie miejsce
  • Hubert Mankowski 3ctT-trzecie miejsc

Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz wytrwałości w dążeniu do celu! Składam podziękowanie wszystkim nauczycielom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

dyrektor placówki